Ekotextil design

Odmítám zůstat stát na místě. Obracím se do minulosti, opřená o svoje kořeny a tradice, svou sílu hledám v invenci. Propojuji staré s novým, tavím minulost s přítomností, tradice s technologií. Snažím se posunovat hranice poznaného a věřím, že udržitelnost je odrazem současného životního stylu, nová naléhavá potřeba. Právě proto jsem se rozhodla věnovat sílu a energii novým výzvám. Chci pomoci tvarovat mladou uvědomělou generaci módních tvůrců. Takovéto předávání zkušeností a znalostí dnes považuji za obrovskou příležitost, která nesmí být promarněna, a zároveň ji vnímám jako nejvíce riskantní počin, který jsem kdy podstoupila.


Ekotextil design je nový progresivní oděvní obor, který jsem koncipovala a založila v roce 2016 při Střední škole umění a designu v Brně. Jedná se o obor, jenž se zabývá ekologickým využitím textilních materiálů. Svým zaměřením jde proti konzumu a klade si za cíl vychovat módního designera, který bude plně informovaný a zodpovědný za svoji tvorbu v oblasti dopadu na životní prostředí ve stylu filozofie „slow fashion“, udržitelné módy.

Ekotextil design. Nový oděvní obor budoucnosti.


EKOTEXTIL DESIGN MANIFEST, 2018


BIODIVERSITY LAB & REASEARCH, kolekce pro akci Evropského parlamentu „Konec doby plastové?“

Foto: Jiří Víšek
more →BIODIVERSITY LAB & REASEARCH, kolekce pro akci Evropského Parlamentu „Konec doby plastové?“

Foto: Jiří Víšek
more →


BIODIVERSITY LAB & REASEARCH, kolekce pro akci Evropského Parlamentu „Konec doby plastové?“

Foto: Jiří Víšek
more →


Klauzury 2. ročník, téma Interakce, 2019
Foto: Archív Světlany Kulíškové Ruggiero


Klauzury 2. ročník, téma Interakce, detail netkané textilie, 2019
Foto: Archív Světlany Kulíškové Ruggiero


Brno Design Days, módní přehlídka, 2018
Foto: Distillery Social ReactorBrno Design Days, módní přehlídka, 2018
Foto: Archív Světlany Kulíškové Ruggiero


Spolupráce s Fashion Revolution
Foto: Archív Světlany Kulíškové Ruggiero


Festival Prototyp, módní přehlídka, 2018
Foto: Archív Anny Boček Ronovské
Francouzská 101, Brno